Naturbruk

Starter du på et utdanningsløp innen Naturbruk kan du utdanne deg til mange varierte utendørs yrker. På Naturbruk lærer du om husdyrhold, akvakultur, fiskehold, plantedyrking, skogbruk, hest, gartneri, maskiner, friluftsliv og kjæledyr. Er du glad i nærhet til dyr og natur? Naturbruk passer for deg som liker utendørs arbeid, og som er omsorgsfull overfor dyr og natur.

Se opplæringskontorer for Naturbruk:

Austevoll Opplæringskontor
OKAB – Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene
Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland
L2L - Live 2 Learn